Ordförande

Stefan Edmark    Västsjö 208   917 03 Risbäck   073-065 01 75

Sekreterare

Helena Weidenbladh  [email protected]  070-516 77 88  

                                   Sleipnergatan 21  165 58 Hässelby

Kassör

Örjan Denward         [email protected]   

                                   Tavelsjövägen 4  120 59 Årsta

Ledamöter

Lars Kjellman             070-249 05 06  Centrumvägen 12  917 04 Borgafjäll

Fredrik Månström       [email protected]  070-367 27 44  

                                    Bäckaskog 205  882 91 Långsele

Suppleanter 

Mikael Jönsson    Västsjö 13   917 03 Risbäck   070-356 88 02 

Thomas Strömstedt   Vallvägen 23   921 34 Lycksele   070-271 14 63

Revisor

Sven Mattsson   Arksjövägen 10   917 03 Risbäck   070-373 03 72 

[email protected]

Webansvarig                     

Mattias Lindh              [email protected]  Södra Tresund 5  912 99 Vilhelmina 

 

Mailadress till klubben      [email protected] 

 

Representanter SAIDK 

Ordförande: Stefan Edmark   Västsjö 208   917 03 Risbäck   073-065 01 75

Ersättare: Mikael Olofsson   Ymersgatan 3   941 51 Piteå   070-593 91 35 

                [email protected] 

Utbildningsansvarig 

Mikael Olofsson   Ymersgatan 3   941 51 Piteå   070-593 91 35 

[email protected]